VIP Coatings International

Infrastrukturprojekt

VIP lösningar för infrastrukturtillgångar

Infrastruktur VIP Polyurea header

2K Polyurea beläggning

QuickSeal PP 350

  • Sprutapplierad beläggning
  • 100% solit material
  • VOC fritt och lösningsmedelsfritt
  • Hårdhet [Shore D] 40 ± 5
  • Töjning vid brott [%] ≥ 300 - 350
QuickSeal PP 350 är en sprutapplierad, snabbhärdande flexibel beläggning/elastomer vilken kan appliceras i önskad tjocklek genom en sprutapplicering.
Visa produkt
2 komponent industriell beläggning

QuickSpray Industrial

  • Sprutapplierad beläggning
  • 100% Polyurea - 100% solit material
  • VOC fritt och lösningsmedelsfritt
  • Nötning [mm³] ≤ 116
  • Taber Nötning [mg] : < 10 (Hjul CS17 / 1.000g / 1000 Cykler) < 120 (Hjul H1
QuickSpray Industrial (aromatisk) är en högkvalitativ, snabbhärdande 2-komponent och lösningsmedelsfri beläggning/elastomer som bildas genom reaktion mellan prepolymeriserad isocyanat och polyaminoamid.
Visa produkt
Vip Kontakt Icon

Har du några frågor?

Vi ser fram emot ditt budskap