VIP Coatings International

QuickFloor Flakes

QFC1001 ( QuickFloor Flakes )
Pigment för VIP-beläggningssystem:
-QuickSeal
-QuickSpray Industrial
-QuickSpray Supreme
QuickFloor Flakes
Användningsområden
  • Färgning av Polyurea beläggningssystem
Serienummer QFC1001 ( QuickFloor Flakes ) Förpackning
  • Badkar
    (5000g)
Tekniska datablad Säkerhetsdatablad
Vip Kontakt Icon

Har du några frågor?

Vi ser fram emot ditt budskap