VIP Coatings International

Korrosionsskydd


Korrosionsskador påverkar praktiskt taget alla delar av infrastrukturen, från motorvägar, broar och byggnader till olje- och gasledningar, kemiska anläggningar och vatten och avloppsrör.
Inte bara leder de till betydande ekonomiska förluster, utan äventyrar också den allmänna säkerheten och miljön. Försörjningsfel och avveckling av anläggningar samt omfattande reparationer leder till stora ekonomiska kostnader.

Förebyggande eller minskning av korrosion bevarar värdet. Hållbart och professionellt korrosionsskydd undviker enorma förluster som orsakas av korrosion av växter, komponenter och byggnader. VIP Polyuera-beläggningar garanterar ett effektivt, långvarigt och kostnadseffektivt skydd mot de mest olika typerna av korrosion.

Vi kommer gärna att ge dig professionellt samråd.

Projekt förfrågan

VIP Polyurea Beschichtungsysteme für den Korrosionsschutz
Vip Kontakt Icon

Har du några frågor?

Vi ser fram emot ditt budskap