VIP Coatings International

Slitageskydd

VIP Polyurea beläggningssystem för skydd mot nötning

När apparater, maskiner, anläggningar och nyttofordon används dagligen är varaktigt skydd mot slitage särskilt viktigt.

Slitning, kallad slitage, beskriver degenerering av ytor genom slipning, rullande, slående, repor, kemisk eller termisk stress.
Speciellt inom området för råmaterialutvinning, bearbetning och transport av slipmedel, är höga skador orsakade av slipande fasta ämnen. Även slipande vätskor, särskilt de med höga halt av fasta ämnen, angriper ytorna på pumpar, rör eller tankar.

VIP Polyurea-beläggningar ger ett effektivt, hållbart och kostnadseffektivt skydd mot en mängd olika nötningar. Här hittar du speciellt VIP-produkter som lämpar sig för nötskydd.

Projekt förfrågan

VIP Polyurea Beschichtungsysteme für den Schutz gegen Abrasion

Vi är glada att rådgöra dig individuellt
Vip Kontakt Icon

Har du några frågor?

Vi ser fram emot ditt budskap